عبادت و بندگی

عمومی ، مذهبی ، داستان ، ادبی ، شعر ، عکس ، اجتماعی ، فلسفی ، روانشناسی

هدف

اگر به خاطر چیزی مقاومت نکنی!                                                                                                      برای هر چیزی سقوط خواهی کرد!
/ 0 نظر / 45 بازدید