عشق

من یازدهمین دستور خداوند را برایتان می گذارم:

عشق بورزید

به دیگران عشق بورزید

همانگونه که من به شما عشق ور زیدم!

حکم جدیدی هم یه شما می دهم

دیگران را بپذیرید

همانگونه که من شما را می پذیرم!

عیسی مسیح(ع)

/ 0 نظر / 16 بازدید