هدف

اگر به خاطر چیزی مقاومت نکنی!

                                               

                                                     برای هر چیزی سقوط خواهی کرد!

/ 0 نظر / 46 بازدید