بیداری

دعوتگر کسی که به راه خدا دعوت می کند و به یاری خداوند مردم را از خواب غفلت بیدار می کند. شاید بگین کسانی که به راه خدا دعوت می کنند جماعت خاصی باشند و از ما جدا ویه فرقه خاص هستندف نه در واقع تنها فرقشان این است که آنها احساس مسولیت بیشتری نسبت به خود و اطرافیانشان دارند.

وقتی خداوند می فرمایند: من انسان و جن را خلق نکردم مگر برای عبادت.منظور خدا این نیست که من انسان را خلق کردم که شب و روز در مسجد بنشیند نماز بخوتند و قرآن تلاوت کند و دعا بخواند، نه هر فعالیتی که ما در شبانه روز تنجام می دهیم می تواند یک نوع عبادت باشد، برای اینکار اولا باید نیتمان را درست کنیم وقتی می خواهیم کاری را انجام بدهیم حتما نیت کنیم حتی یک قدم هم بدون نیت کردن برنداریم. البته باید در نیتمان اخلاص وجود داشته باشد، اخلاص یعنی اینکه تمام کارهای که انجام می دهیم برای رضای خدا باشد نه ریا. ریا از کلمه رویت می آید یعنی دیده شدن یعنی کاری را یرای دیده شدن برداریم. پس اگر در نیتمان اخلاص وجود داشته باشد در غذا خوردن، آشامیدن، نفس کشیدن، مدرسه،دانشگاه رفتن و مطالعه کردن و... همه یک نوع عبادت در نزد خداوند محسوب می شوند. ولی متاسفانه ما وظیفه ی انسانی و جایگاه و منزلت و مقام خود ومفهوم انسان و انسانیت خود را فراموش کرده ایم. آن هنگام که خداوند ما را آفرید و از روح خود در ما دمید و به فرشتگان دستور داد برای حضرت آدم سجده ببرند، تنها کسی که مخالفت کرد شیطان بود و گفت من از انسان برترم در حالی که خداوند انسان را بزرگ شمرد و مقام ومنزلت داد. متاسفانه ما به نبال کسی رفته ایم که از ما متنفر است و قسم خورده است تا قیامت برای گمراهی ما از هیچ حیله و راهی کوتاهی نکند و کسی را که ما را آفریده است و مقام ومنزلت داده را فراموش کرده ایم.

وقتی انسانی در حق ما نیکی می کند و ما حق او را بجای نیاوردیم ما را از نمک نشناسان میدانند، ولی آیا تا به حال به خودمان فکر کردیم که چقدر نمک نشناسیم ،آیا تا به حال حق خداوند را که به گردن داریم به جای آوردیم ، آیا به خاطر اینهمه نعمت که به ما ارزانی داشته او را شکر کرده ایم .نه نه!!

باز هم خداوند می فرمایند: ای بنده ی من ! من توبه پذیر هستم، توبه کن! توبه ات را قبول می کنم. تمام کم وکاستی هایی راکه در زندگی در حق من کرده ای را با توبه ات محو خواهم کرد. نگاه کنید از این همه عظمت و بزرگواری.کدامیک از ما این توانایی را دارد؟ بی شک فقط خداون است که توانایی چنین کاری را دارد. پس ای بنده ی غافل وناسپاس به سوی مولایت بشتاب که همتنا او بی صبرانه انتظار تو را می کشد! بی صبرانه !

/ 3 نظر / 26 بازدید
ترنم68

خدایا شکرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت............به داده ها و نداده هات

محمد بنوخلف

امیدوارام موفق باشی مطالب جالبی گذ اشتی