گاندی

زندگی، همان مرگ است

رسالت آن هم

حرکت به سوی کمال

یعنی ساختن شخصیت خود است.

هدف ، نباید به دلیل ضعف ها ونقص های ما

به دست فراموشی سپرده شود.

من متاسفانه به وجود این دو در خودم

آگاهم

هر روز فریادی خفه از درونم بر می خیزد که در از بین بردن

ضعف ها و نقص هایم به من کمک می کند.

/ 1 نظر / 32 بازدید

بسیار عالی