اولین کلام

زندگی سخت ساده است!

خطر کن!

وارد بازی شو

چه چیزی را از دست می دهی؟

با دست های تهی آمده ایم

و با دستهای تهی خواهیم رفت.

نه چیزی نیست که از دست بدهیم.

/ 3 نظر / 21 بازدید
غ.درویش

جالب وتهی از احساس شاید که تو حق دالری من کوچه ای بن بستم بی پرده بگم از دست خودم خسته ام

شلیر

متن جالبی بود ولی از نگاه شما.....به نظرم نباید تو زندگی زیاد ریسک کرد...[خداحافظ]