آداب در اسلام

....در همین راستا هنگامی که سر سفر غذا می نشیند و می خواهد خوردن را آغاز نماید، خداوند را به یاد می آورد که ابزارها را برایش فراهم نموده تا این روزی پاکیزه در دسترس وی قرار گیرد، بنابراین شروعش با ((بسم الله)) می باشد. و هنگام احساس سیری و دست کشیدن از غذا، پایان خوردنش با ((الحمدلله)) بوده و پس از نوشیدن آب می گوید:(( الحمدلله الذی جعله عذبا فراتا برحمته، و لم یجعله ملحا اجاجا بذنوبنا!)) پساس خدایی را که از سر مهربانی آن را گوارا و شیرین ساخت، و به خاطر گناهانمان آن را شور و تلخ نگردانید. و به هنگام پوشیدن لباس نو می گوید :(( الحمدلله الذی کسانی هذا من غیر حول منی و لا قوه. اللهم انی اسالک من خیره  و خیر ما هو له، و اعوذ بک من شره و شر ما هوله)) سپس خدایی را که این لباس را، بدون نبرو و انرژی خودم، بر من پوشانید. پروردگارا، خوبی و خیر این لباس ، و آنچه را برای این لباس می باشد از تو درخاست می نمایم، و از شر آن و شر آنچه برای آن می باشد، به تو پناه می آورم.

 و این دعا را به همین صورت هنگام استفاده از هر نعمتی بر زبان می آورد.و به هنگام سوار شدن بر ماشین و یا مانند آن، می گوید :(( سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، و انا الی ربنا لمنقلبون)): پاک و منزه است خدایی که او این را به زیر فرمان ما در آورد، و گرنه ما بر رام کردن و نگهداری  آن توانایی نداشتیم. و ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم.

و به هنگام آغاز سفر می گوید:(( اللهم انت الصحاب فی السفر ، و الخلیفه فی الاهل، اللهم اصبحنا فی سفرنا و اخلفنا فی اهلنا)): پروردگارا! همسفر و جانشین در میان خانواده، تو هستی، پروردگارا در سفرمان ما را همراهی نما و جانشین ما در میان خانواده مان باش .و پس از بازگشت از سفر می گوید:(( آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون)): توبه کنان و عبادتگرانه و حمدگویان در حق پروردگارمان،باز آمدیم.

و هنگامی پهلو بر زمین می نهد تا به خواب فر رود می گوید:(( باسمک وضعت جنبی، و بک ارفعه)): با نام تو، پهلویم را بر زمین می گذارم، و به کمک تو برمی خیزم.

و هنگامی که بیدار می گردد تا به همراه کاروان زندگی روانه شود می گوید:(( الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور)): سپاس خدایی را که پس از مرگ، ما را زنده گردانید و بازگشت همه به سوی اوست.

حتی در لحظه ی کام جویی جنسی _که شهوت حیوانی سرکشی است_ مسلمانان عنصر ربانی را که شدت شهوت را تخفیف می دهد و صاحب آن را به افقی والا تر منتقل می سازد فراموش نمی کند، و هنگامی که نزد همسرش می رود می گوید:(( بسم الله، اللهم جنبنا الشیطان ، و جنب الشیطان ما رزقنا)) : پروردگارا! شیطان را از ما و آنچه  نصیبمان فرموده ای، دور گردان....

قسمتی از کتاب ویژگی های کلی اسلام : دکتر یوسف قرضاوی .ص/52

 

/ 0 نظر / 156 بازدید