بودا

اگر تنهاترین تنهاها شوم،

                           بازم تو هستی!

آری تو که از پدر و مادر بر من مهربان تری!

ای عزیز ماندنی!

ای ناب سخت یاب!

تو یگانه شاهد شریفی بر لحظه لحظه های رنج من!

ای خوب خواستنی!

اکنون دستان دردمند و نیازمند خویش را بر آستان نیلوفرینت می گشاییم،

          و از تو،

            برای همسایه مان که نان ما را ربود،

                                                            نان!

برای یارانی که دل ما را شکستند،

                                          مهربانی!

برای عزیزانی که روح ما رو آزردند

                                         بخشش!

و برای خویشتن خویش،

                                          آگاهی!

عشق و عشق و عشق

                                              می طلبیم!

                                                              آمین!

/ 2 نظر / 31 بازدید

بسیار زیبا است دستت درد نکند

غریبه

آمین یا رب العالمین....