شهامت آغاز

زندگی حرکت است وصعود.

زندگی تسلیم است و ایثار.

کارهایی درست و در زمانی مناسب.

شهامت آغاز آگاهی و ایمان به قداست ثانیه ها.

تنها چیزی است که به آن نیازمندی.

آنگاه نو خواهی شد.

که کهنه را سراسر رها کنی .

نباید در همانی که بوده ای بمانی.

همیشه راه دیگری به سوی آگاهی پیش رو تو ست.

بروی ببال و دگرگون شو.

نیرویی که بدان نیازمندی از ژرفا به سطح می جوشدف

به خود آگاهی می پیوندد و دیگر گونه ات می کند.

تازگی را بجوی.

به تونایی هایت تکیه کن.

بی پروایی خود را نشان بده.

دگرسانی را بپذیر.

حق خود را باور بدارف

تا از آن تو گردد!

/ 1 نظر / 15 بازدید
مبارز بلاگ

دفاع همچنان باقیست... در جبهه ای جدید به مبارزه برخواسته ایم و در این راه نیازمند پشتیبانی هستیم. مبارز بلاگ در شکلی جدید و با دامنه اختصاصی در دسترس است : www.mobarezblog.ir این ارسال به صورت خودکار انجام شده ولی پاسخ ها دنبال می شود.